Seznam dogovorjenih izboljšav

tabela izboljšave

V dogovoru z županom Borisom Popovičem je bil 8. junija z Dejanom Škerličem opravljen ogled in popis nujnih izboljšav v naseljih krajevne skupnosti, ki bi jih bilo potrebno realizirati pred koncem mandata. Seznam je bil s strani predsednika sveta KS Škofije njemu in odgovornim v občini posredovan 12. junija.

Seznam je narejen po posameznih naseljih Sp. Škofije, Elerji, Plavje, Tinjan in Zg. Škofije. Največ jih je za Sp. Škofije, saj  center služi vsem krajanom in številnim obiskovalcem. Je izjemno prometno obremenjen, na kar krajani že leta opozarjajo občino. Tako so v njem  nujne ureditve in zarisi parkirišč,  čiščenje občinske parcele  z nevarnimi  kosovnimi odpadki ob bivšem balinišču. Sosednje dvorišče krajana Z.Š.  je v ločenem postopku Marjetica že počistila. V popisu so še  ureditev zahodne obvoznice pri Čuku in druge.

V tabeli so navedeni vsi predlogi po naseljih. Do zdaj se razen čiščenja zasebnega dvorišča dela še nikjer niso začela.

 

Deli: