Vzdrževanje parkirišč in cest

blato

Delovišča in in slabo vreme terjajo svoj davek na makadamskih površinah. Poznamo razmere na terenu, zato smo še pred novim letom urgirali in pridobili nekaj materiala, nekaj pa ga še čakamo. Priskrbeli bomo rezkanec, ki ga bomo povaljali ter tako obnovili nekatere vozne in parkirne površine. 

Celovita sanacija (asfaltiranje) cest je ponekod odvisna od izgradnje kanalizacijskega omrežja. Na našem območju se bodo dela predvidoma pričela spomladi. To pomeni, da bodo nekatere ceste ponovno prekopane. 

Z vzdrževalnimi deli bomo pričeli takoj, ko bo to možno ( odvisno od razpoložljive mehanizacije in dobave materiala). 

Območja, ki so potrebna intervencije so: 

1) Parkirišče nasproti škofijskega pokopališča2) Parkirišče pri Forteci3) Makadamska cesta Zg. Škofije med hišnima številkama 128 in 128E  4) Makadamska cesta Zg. Škofije med hišnima številkama 79B in 82  5) Makadamska cesta med Tinjanom in Urbanci 5) Makadamska cesta pri nekdanjem MP Škofije
Naj ob tej priliki tudi spomnimo, da se ne srečujemo prvič z delovišči in deponijami. Razlika je le v tem, da imamo sedaj delovišč več in dela trajajo dalj časa. 

Tako je npr. Google posnel stanje parkirišča nasproti pokopališča leta 2013. Deponije bodo vzpostavljene do zaključka del na optičnem in kanalizacijskem omrežju ter do zaključka gradnje nove osnovne šole.

Na KS Škofije vodimo evidenco predlogov nadaljnjega razvoja prometne infrastrukture. V njej so med drugim zajeti tudi tisti predlogi krajanov, ki so jih predlagali v participativni proračun. 

Več si lahko preberete v pripetem dokumentu.

Fotogalerija

Deli: