Dela na Plavjah

Plavje

Ob izvedbi večjih asfalterski del na Plavajh, bo do 31. oktobra oviran promet na križišču okoli spomenika NOB in cerkve. 

Asfaltiralo se bo celotno območje v izmeri okoli 1000m2. V tem času bo promet potekal po obvozu ali izmenično. Obnovo tega dela ceste bodo omogočili Mestna občina Koper, Rižanski vodovod, Elektro Primorska, T-2 in bencinski servis Plavje. Izvajalec del bo podjetje Komus

Krajani, ki želite asfaltirati del lastne infrastrukture, lahko ob tej priliki sami stopite v kontakt z gradbenim podjetjem.

Nadaljuje se polaganje optičnega kabla. Investitor načrtuje, da bo celoten kraj pokrit z optiko do marca 2022. Prvi priključki so že aktivni. Trenutno poteka gradnja omrežja proti Badihi in Beloglavu. 

Sledila bo gradnja na odseku proti Puberlom, kjer je Krajevna skupnost v dogovoru s koprsko občino dosegla, da se zaradi prometne varnosti, sočasno s polaganjem optičnega kabla, uredi kanal meteorne kanalizacije, ki ga krajani že dolgo časa nestrpno pričakujemo. Meteorna voda povzroča veliko preglavic v prometu, saj je cesta zaradi nje pogosto spolzka. Sedanji obcestni jarek je preglobok in nevaren. Pričakujemo, da bo to urejeno proti koncu letošnjega leta in v začetku prihodnjega.


Krajevna skupnost je v okviru svojih pristojnosti skušala uskladiti še preostala dela pod cestnim ustrojem. Zato sočasno z optičnim omrežjem Elektro Primorska vzpostavlja glavni električni vod pod cestiščem. Ta bo potekal od stare šole proti Škofijam, zato bo promet med izvajanjem del na tem odseku oviran. Daljnovodi, ki so na relaciji Škofije - Badiha bodo odstranjeni. Stebrne transformatorske postaje bodo nadomeščene s talnimi. Dela na novem električnem omrežju so tudi razlog, da se je polaganje optičnega kabla nekoliko zavleklo.

Rižanski vodovod je saniral omrežje kjer je to bilo potrebno. Na mestih, kjer so že bile izlivke ali vaške "špine", bodo le-te postopoma ponovno vzpostavljene. Na novo bo nameščena 'špina'' na plavskem igrišču. Tam smo že namestili tudi nove gole za mali nogomet. V kratkem bomo dodali še betonsko mizo za namizni tenis, ki jo bomo pripeljali iz šolskega območja na Škofijah.

V oktobru bomo na novo zasadili nekaj dreves ob spomeniku NOB in uredili njegovo okolico.

Škofijska župnija predvideva obnovo strehe na plavski cerkvi. Pri tem bo dobrodošla tudi pomoč krajanov. O tem boste naknadno obveščeni.

Po zaključku izgradnje optičnega omrežja, bomo nadaljevali s postopkom umirjanja prometa po vasi. Na območju kjer je predvideno umirjanje hitrosti, bodo postavljene dodatne označbe. Postavili bomo merilce hitrosti "vi vozite" in nato, če bo potrebno, tudi hitrostne ovire.

Zaradi varnosti pešcev in spodbujanja hoje (predvsem iz šole), si bomo prizadevali za izgradnjo pločnika od vasi do plavskega mostu, kjer bi se navezal na pločnik ob novem priključku za Plavje. Ta se bo začel graditi konec leta.

V naslednjem letu nas čaka še nadaljevanje urejanja plavskega pokopališča z žarnimi nišami in obnova "pralnice" na Badihi.

Na Urbancih se zaključuje prenova električnega omrežja in vzpostavitev nove transformatorske postaje. Vzporedno z gradnjo glavnega voda smo dosegli, da se je hkrati napeljal kabel za optično omrežje in postavilo kable javne razsvetljave.

Krajevna skupnost bo skupaj s koprsko občino dosegla, da se cestišče, ki je bilo prekopano, v celoti na novo asfaltira.

Z družbo Slovenski državni gozdovi si prizadevamo, da se skladno s potrebami krajanov, podaljša parkirišče in uredi borov gozd v neposredni bližini.

Sicer pa nas tudi v srednjeročnem obdobju čaka še veliko dela, še posebej po koncu gradnje šole na Škofijah in vzpostavitvi ambulante družinske medicine, ki so s kanalizacijo seveda ključne strateške prioritete. Do tedaj bi morali biti pripravljeni projekti ali vsaj idejne zasnove tudi za bivšo stražnico oz. "karavlo", staro šolo na Plavjah, vodohram in vaški trg.

Po gradnji predorov za II. tir bo predvidoma vzpostavljena tudi cestna povezava Plavje - Vinjan.

Pripravljena je idejna zasnova za fekalno kanalizacijo na območju Plavij. Ko bo zaključena revizija, jo bomo predstavili javnosti. Krajani boste o vsem obveščeni tudi na zboru krajanov, kjer boste lahko podali vaša mnenja.

Prosimo za razumevanje in še za nekaj potrpljenja, da se optično omrežje dokončno zgradi. V sodelovanju z investitorjem skušamo po najboljših močeh zagotoviti normalen pretok prometa, pri čemer pa Krajevna skupnost formalno ne more vplivati na postopek gradnje. Lahko pa z angažmajem dosežemo boljše sodelovanje vseh deležnikov.

Menimo, da je s povezovanjem različnih akterjev in aktivnim iskanjem rešitev smiselno vztrajati še naprej.

 

Deli: