OPPN - etapnost
05.02.2022

OPPN Škofije - Etapnost izvedbe

Pred vzpostavitvijo komunalne opreme stanovanjska gradnja ni možna, lahko pa dela potekajo sočasno.

N1 GYM - Tamara Zidanšek
04.02.2022

Mlada tenisačica Tamara Zidanšek trenira tudi na Škofijah

N1 GYM - mali fitness z velikimi dosežki.

OPPN - urejanje zunanjih površin
31.01.2022

OPPN Škofije - Pogoji za urejanje zunanjih površin

Predvidena so vsaj tri nova otroška igrišča, drevoredi in zelene površine z lokalno uveljavljenimi rastlinskimi vrstami.

Pešec kolesar avtomobil
31.01.2022

OPPN Škofije - Prometne ureditve za pešce in kolesarje

Predvidena je šolska pešpot iz Zgornjih Škofij ter pešpot iz centra spodnjih Škofij, mimo pokopališča do novega središča območja nad šolo.

OPPN - parkirišča
30.01.2022

OPPN Škofije - prometna ureditev in mirujoči promet

Zasnova vključuje rešitev nove južne obvoznice. Predvidena je ureditev več javnih parkirišč ter podzemne garaže.

elektrika električno omrežje
30.01.2022

OPPN Škofije - elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje in javna razsvetljava

Predvidene so tri nove transformatorske postaje. Telekomunikacijska omrežja različnih upravljavcev morajo potekati medsebojno usklajeno.

Športna dvorana Burja
28.01.2022

Občinski svet potrdil sklep o energetski sanaciji in obnovi športne dvorane Burja

Namen obnove je znižati obratovalne stroške in stroške vzdrževanja objekta, izboljšati njegovo energetsko učinkovitost ter pogoje za delo in uporabo.

Priključek Plavje
27.01.2022

Gradnja novega križišča in priključka ceste proti Plavjam

Investicija, ki je nastala na pobudo Krajevne skupnosti Škofije, bo realizirana v tem mandatu.

Auschwitz
27.01.2022

77 let od osvoboditve Auschwitza

Kolesje nacifašizma je teptalo človeško dostojanstvo.

Zadružni dom Škofije
23.01.2022

14. redna seja Sveta KS Škofije

Seja je potekala v četrtek, 20. januarja 2022

blato
06.01.2022

Vzdrževanje parkirišč in cest

Poznamo razmere na terenu.

Nova osnovna šola
02.01.2022

2021 je bilo za našo Krajevno skupnost uspešno

Zahvaljujoč dobremu sodelovanju z Mestno občino Koper se naši kraji hitreje razvijajo.

Nova osnovna šola
22.12.2021

Začela se je gradnja nove osnovne šole (foto in video)

Po pripravljalnih delih terena so zažvenketale prve lopate betona.