Pic
08.03.2022

Včeraj, 7. marca, je potekala javna obravnava OPPN za dve območji Škofij (foto+video)

V urejanje najprej centralni del Škofij. Prioriteta je južna obvoznica.

Pic
26.02.2022

To je predvidena časovnica izvedbe del na kanalizacijskem omrežju v aglomeraciji Škofije

Dela naj bi se pričela aprila letos na Spodnjih Škofijah, zaključila pa aprila 2024 na Zgornjih Škofijah.

Pic
12.02.2022

Pojasnilo o letaku za gradnjo novega cestnega priključka Plavje

Obveščamo kot vedno doslej.

Pic
11.02.2022

Podaljšana roka javne razgrnitve in javne obravnave OPPN Škofije

Javna obravnava bo v ponedeljek, 7. marca, ob 16.30, v Športni dvorani Burja.

Pic
05.02.2022

OPPN Škofije - Etapnost izvedbe

Pred vzpostavitvijo komunalne opreme stanovanjska gradnja ni možna, lahko pa dela potekajo sočasno.

Pic
04.02.2022

Mlada tenisačica Tamara Zidanšek trenira tudi na Škofijah

N1 GYM - mali fitness z velikimi dosežki.

Pic
31.01.2022

OPPN Škofije - Pogoji za urejanje zunanjih površin

Predvidena so vsaj tri nova otroška igrišča, drevoredi in zelene površine z lokalno uveljavljenimi rastlinskimi vrstami.

Pic
31.01.2022

OPPN Škofije - Prometne ureditve za pešce in kolesarje

Predvidena je šolska pešpot iz Zgornjih Škofij ter pešpot iz centra spodnjih Škofij, mimo pokopališča do novega središča območja nad šolo.

Pic
30.01.2022

OPPN Škofije - prometna ureditev in mirujoči promet

Zasnova vključuje rešitev nove južne obvoznice. Predvidena je ureditev več javnih parkirišč ter podzemne garaže.

Pic
30.01.2022

OPPN Škofije - elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje in javna razsvetljava

Predvidene so tri nove transformatorske postaje. Telekomunikacijska omrežja različnih upravljavcev morajo potekati medsebojno usklajeno.